Nexam (in Swedish!)

Posted: 18 October, 2014 in Published Investment Calls
Tags: , ,

Den viktigaste anledningen till varför undertecknad är övertygad om att Nexam Chemical kommer att överträffa redan högt ställda förväntningar är den vetenskapliga kärnan i företagets teknologi. Till min kännedom har denna vetenskapliga kärna överhuvudtaget inte blivit belyst av analytiker eller journalister. Mycket har skrivits och skribenter har snuddat vid ämnet, men dessa individer har lika snabbt tittat upp och zoomat ut. Jag förstår varför.

Företagets VD Per Morin har hävdat att företagets slutkunder är “i princip alla som tillverkar plast” och han exemplifierar kylskåpsproducenter, bilindustri, flygplansindustri och plastdetaljer. Vidare hävdar han att “för oss är detta nästan som Losec”.

Undertecknad tror inte att Per Morin är medveten om hur vetenskapligt träffsäkert detta Losec uttalande är.

Varför? Jag skall nu kortfattat försöka förklara:

Den aktiva kemiska substansen i Losec har namnet Omeprazol. Omeprazol är en selektiv och irreversibel protonpumpshämmare. Denna hämmare minskar utsöndring av magsyra genom att stänga av magens syrautsöndring. Det genialiska med Ompeprazol finner vi i de molekylära detaljerna. Den viktigaste detaljen är att Omeprazol aktiveras av just magsyra. Molekylen börjar alltså först arbeta då den behövs (vilket sker genom att substansens pyridindel protoneras och då triggas en kaskad av händelser och resultatet blir att magsyrapumpen “stängs av på lämpligt sätt”).

Losec / Omeprazole kan alltså definieras som en målsökande missil.

På samma sätt så finner vi genialiteten med Nexams tvärbindare i de molekylära detaljerna. Tvärbindarmolekyl nummer 1 binder kovalent (=jättestarkt) först till första molekylen av aktuell polymer. Denna nya enhet kallar vi nu tvärbindar-polymer konjugat nummer 1. Detta konjugat kommer sedan att reagera samtidigt både med tvärbindar-polymer konjugat 2 och tvärbindar-polymerkonjugat 3. Det som händer i detta ögonblick är att de tre enheternas centrala fragment (alkyndelen) “parar sig kovalent” och barnet av detta blir en helt ny, väldigt stabil molekyl. Ett benzen derrivat. Detta blir då en ny knut, en ny hub, i den nya polymer strukturen.

Nexams tvärbindare kan alltså definieras som en dubbelt målsökande missil (!)

Olyckligtvis så visualiserar bara Nexam Chemicals denna fantastiska händelse blott med bilder i vilken “tre separata bollar går ihop och lägger sig jämte varandra”. Detta är ej riktigt vetenskapligt korrekt.  Nexams kemibild (se presentationer på http://www.nexam.se) är dock förstås blott tänkt att på ett icke vetenskapligt sätt pedagogiskt visualisera det som händer i tvärbindarprocessen. Tyvärr är den så flummig att den blir svår att förstå. Därför blir det också väldigt lätt för kritiker att inte ta Nexams representanter på allvar. Jag har sett detta ske och jag har samtidigt full förståelse att det sker. Detta är olyckligt. Efter Nexams presentation på aktiespararnas event tidigare i veckan så var det många som undrade följande: Vad är egentligen höjden? Hur mycket bättre blir materialet? Min personliga slutsats när jag överblickade denna diskussion var att frågorna överhuvudtaget inte kunde besvaras pedagogiskt av Dane. Han loopade mantrat att “annars skulle inte BASF och de övriga stora aktörerna inom polymer industrin vara intresserade”. Detta är korrekt, men svaret är ej bra, men det spelar heller ingen större roll. Samtidigt krävs det ju en hel del kompetens för att kemiskt övertyga ett gäng “äldre”, relativt negativt inställda icke-kemister, som faktiskt antagligen primärt var på aktiespararnas event för att lyssna till det lokala fastighetsbolaget Platzer :). Undertecknad fick känslan att det var det yngre klientelet som Nexam hade attraherat. Efter dragningen och frågestunden fick jag några minuter med Dane. Självklart var då svaren relativt specifika (eftersom mina frågor också var relativt specifika). Dessa svar höll kvalitet Dane! Tack!

Bild 22 i denna presentation nedan visar Nexams “tre separata bollar som går ihop och lägger sig jämte varandra” :

http://www.nexamchemical.com/Documents/Presentationer/Company%20Presentation%20December%202013.pdf

Istället för att sura över denna bild, så konstruerade jag några egna för att tydligt visualisera den centrala och kritiska molekylen som bildas i Nexams tvärbindningsprocess. Denna visualisering finner du här (kemibild 3 och 4). Bildtexterna är tyvärr fortfarande på engelska, men här visualiserar jag tydligt att man faktiskt bildar en ny stabil “knut molekyl”. Det är alltså så att Nexams “bollar”, dvs polymer aggregat, har bundits samman med starka kovalenta (SP2 och SP3) kol-kol bindningar (i diamant finner vi också (SP3) kol-kol bindningar…)

https://cuttingedgescienceinvest.com/2014/09/28/nexam-chemical-nexam-genius-applications-of-the-148-year-old-berthelot-reaction/

Här är exempel på företag som Nexam samarbetar med. Enligt Dane har Nexam aldrig “tappat intresse från någon extern part”. Detta var antagligen inte de exakta orden Dane använde, men detta var budskapet.

Nexams teknologi i punktform:

 • Polymererna blir lättare att processa (mindre viskösa oligomerer kan ersätta viskösa polymerer)
 • Nya polymerer i nya processer i nya produkter. Per Morin har tidigare uttalat att “alla som sysslar med plast är potentiella kunder för Nexam” (inkluderat flyg, bilar, detaljer…)
 • Ökad värmestabilitet
 • Ökad kemisk stabilitet
 • Ökad mekanisk stabilitet
 • Ökad UV beständighet
 • Förbättrade totala egenskaper till ett lägre pris
 • Inga större omställningar i befintliga processer behövs (dyr maskinell hårdvara behövs ej)
 • Under de sista 6 månaderna har Nexam introducerat sig för nya stora aktörer
 • Ökad grad av aktivitet i bolaget
 • Blott Armacell och BASF kan separatresultera i en omsättning av 10 MSEK första året och 50 MSEK andra året, med en nettomarginal på 40% (!)
 • Nexam spår att det snart kommer att annonseras nya applikationer (inom elektronik, energisektorn i Asien, Europeisk plaståtervinning)
 • I framtiden predikterar Nexam nya applikationer inom nylon industrin.
 • I framtiden predikterar Nexam några applikationer inom polyolefin industrin.
 • En ny produkt är under utveckling i kina.

Tar Nexam 1 % av marknaden motsvarar detta en årlig omsättning om 15 miljarder. Undertecknad tror ärligt talat detta estimat är lågt, men självklart är det helt omöjligt att sia om framtida marknadsandel. Ett hisnande faktum är samtidigt att om Nexam tar 3% av världsmarknaden så motsvarar detta en årlig omsättning om 45 miljarder. Detta är anledningen till att Nexam handlas till ett aktiepris som idag sammanslaget motsvarar ett bolagsvärde på cirka 0.9 miljarder. Detta kan anses högt. Undertecknad anser att det är väldigt lågt. Just därför äger också undertecknad aktier i detta bolag. Självklart kan man inte annat än säga att Nexam är ett förhoppningsbolag. Undertecknad är dock HELT övertygad om att Nexam kommer att utgöra en liten del av nästa industriella revolution: Förbättrade material genom genialisk molekylär design.

Slutnot: I avslutningsvis nämnda industriella revolution plockar jag även in grafen teknologin. Grafen utgörs av ett 2 dimensionellt monomolekylärt “täcke” av kolatomer cirka 100 ggr starkare än stål. Idag går det, till min kännedom, inte att kostnadseffektivt tillverka dessa monomolekylära “täcken” i nämnvärd industriell skala. Samtliga företag inom detta område är mer eller mindre ren hype, men inte allt för många år till.

I nedanstående länk har jag i mer utförligt format analyserat Nexam (samma länk som ovan).

https://cuttingedgescienceinvest.com/2014/09/28/nexam-chemical-nexam-genius-applications-of-the-148-year-old-berthelot-reaction/

Undertecknad är  övertygad om att Nexam relativt snart kommer att påbörja samma resa som Hexpol har gjort (http://www.bloomberg.com/quote/HPOLB:SS/chart , se 5 årsgrafen…). Denna resa bör dock bli ännu bättre. Time will tell.

Comments
 1. Samarium says:

  Dear CESI,
  What about production capacity? Does Nexam have enough people employed to take on e.g. BASF? Let me compare with Fingerprint Cards which had 30 people employed one year ago. The rumour has it that they lost Samsung Galaxy S5 to Synaptics since they were much bigger (even though their sensors are not as good as Fingerprint Cards’ sensors). Now, Fingerprint Cards have 150 people employed and can take on ANY customer, even Samsung.
  So, does Nexam have the manpower to take on the biggest customers?

  Best regards
  Samarium

 2. Dear Samarium,
  This is an excellent question. The answer is a ringing “No!”. This has also been confirmed by the Nexam R&D and EHSQ Director Dane Momcilovic.

  However, this is not an issue according to Dane (or C.E.S.I.)

  Why?

  The Nexam product(s) are almost embarisingly non complex chemical entities, which means that any CRO, and there are a vast number of those, can easily accept a quick scale-up contract.

  Compare ton scale CRO production of complex pharmaceuticals. In this context, the Nexam cross linker compounds would be the equivalent of a starting material in such a pharmaceutical CRO campaign.

  To compare scale-up of the Fingerprint sensor with the Nexam cross linker is the equivalent of comparing scale-up of a 2015 Satelite transmission system with the scale-up of a banana etiquette.

  Likewise, the non-complex chemical entities are the key reason I welcome even more near future Nexam patents above near future Nexam large orders…

  In addition, I would not be surprised if production directly will be outsourced to the customer, for example BASF. A near future possible realization of such a strategi has alread been announced by the CEO, Per Morin.

  Note: My wild guess is that the first large order will be announced from Nexam-Armacell.

  Note: Interesting with a question in english on the swedish post 😉 If time allows I will move this discusison to the english Nexam entry 🙂

  Thanks for the feedback.

  Best regards C.E.S.I.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s