Interfox presentationen på Aktiespararna, 21 oktober. Del 1 av X (in Swedish)

Posted: 21 October, 2014 in Published Investment Calls

Jens Bruno, IFOX, presenterade sitt bolag hos aktiespararna idag.

OBS: Full video kommer att läggas ut inom kort. Nedanstående är bara mina minnesanteckningar (del 1 av X).

Jens (jag missade tyvärr första minuten):

“Vi siktar på att vara färdiga med återinträdet i den gamla brunnen inom de närmsta månaderna. Vi har löpande redan börjat redovisa resultaten vi har fått. Vi börjar borra nya brunnen under våren. Då kan vi börja använda moderna metoder. I den nya brunnen vill vi använda den bästa moderna tekniken för att skapa de bästa möjliga flödena. Vad händer sen då? Nästa steg? Redan där då vill vi försöka leta efter en tagare till det här projektet.
Redan där då vill vi se en planerad exit. Alltså att vi säljer projektet. Och redan nu då, så för vi förhandlingar med en rad tänkbara köpare. Så vad vi vill göra egentligen är mycket enkelt:

Att gå från osäkra obestämda mängder olja till att veta vad som finns där och det vi ser indikationer på idag är betydande mängder. Detta vill vi fastlå och sälja det till ett mycket högre värde.
En betydande mängd av hela köpeskillingen kommer att delas ut till aktieägarna. Vi ser inget mervärde att sitta och trycka på en stor kassa. Det här är någonting som kommer ägarna till gagn.
Det är ett väldigt kort program, vi snackar om vid samma tidpunkt nästa år som vi siktar på att göra oss av med detta och sälja det till ett produktionsbolag. Vi håller just nu på att anställa 70 personer på oljefältet, vi går nämligen dygnet runt i treskift, för att kunna få alla licenser Det krävs ganska mycket personal rent tillsynsmässigt för att kunna få alla erforderliga tillstånd för att kunna bedriva en sådan här verksamhet. För det är en verksamhet som är förknippad med ganska stora risker (antar att Jens menar incidenter såsom brand etc).

Bara lite kort om varför vi inte valt att gå vidare till produktion. Tidigare svensk-ryska oljeprojekt som haft ambitioner att bli en oljeprocucent, har tvingats investera enormt och då blir avkastningen lägre. Vi ser att värdeökningen är störst i prospektering och utvärdering, det vill säga där vi är. Vi har gjort affärsplansberäkningar för detta då vi måste räkna på alla tänkbara scenarier, men vår uttalade ambition är att undvika att gå in där.

Återigen, var håller vi till då? Vi är alltså i världens största oljebassäng i världens största oljeproducerande område, den västsibiriska oljebassängen. 60% av all olja och gas som produceras i Ryssland produceras här. Detta är inget blåbärsområde. Detta är en av världens mes rika områden på olja och gas. Utöver det då så har man här använt sig av traditionella borrmetoder, dvs inget av det som kommit senare, med hydraulisk spräckning, där man använder större laddningar för att göra sönder berggrunden för att öka flöden. Detta är världens största producerande områden utifrån en gammal teknologi (!) Tittar man då på hur mycket som skulle finnas om man använder sig av samma metoder som man utvecklat i USA, så pratar vi alltså om mångt mångt dubbelt större reserver som man skulle kunna utvinna, så det finns en outnyttjad resurs i det här området.

Det som gör vår licens intressant då primärt är att i västsibirien så har man fyndigheter på jura och i krita-nivån. Det är alltså tidsperioder då oljan har bildats. I vår bassäng så finns det även fyndigheter på den mycket djupare palezoikum-divon lagrena. Detta är intressant för att det är resurser som blivit utsatta för hög temperatur och högt tryck under längre tid. Det tyder på att det är större sannolikhet att det kan finnas tillgångar av flytande former utav olja i kombination med olja och gas. Här är det också så att bergrunden är helt kompakt. I de högre lagrena så försöker man suga ut tillgångar ur sand. Här går det genom spricksystem. Världens största fyndighet i Saudi arabien är just en divonbassäng där det är en struktur som är öppen, i vilken det finns massa olja i. Man kan säga att det är svårare att utforska i divonlagret, men lyckas man hitta eller skapa sprickbildningar så blir flödena också mycket bättre. Det finns redan 13 fält som jobbar på divonlagret (!) och det är alltså från 3000 meters djup ned till 5000 meters djup. Våran brunn är 4000 meter djup och vad vi ser gällande divonfyndigheterna så ligger dom mellan, tja, ser vi 4300 -3000 m där vi ser tydliga strukturer

Tittar vi på data från Geoprime (som ingår i Schumbergergruppen) som gjorde en rapport och dom antog då, baserat på seismik att det skulle finnas dom här strukturerna (bild). Tittar vi uppifrån så ser vi en struktur (bild) Trekanten är vårt licensområde. Ursprungligen så ingick vår licens i en mysket större licens. Den tillhörde Sibneft och det var dom som gjorde denhär licensen och det var där vi har köpt den seismiska datan. Sedan ville inte dom ha kvar licensen för att det var för höga licenskrav. Michail Malyarenko kom med ett förslag och kom överens med den ryska myndigheten för naturtillgångar som innebar att man skulle omstrukturera licensen (detta har jag tidigare löst skrivit om här på forumet) som avspeglar denhär strukturen (bild). Så man kan säga att vi har väldigt liten dö-yta på vår licens. En mindre licens ger mindre licenskrav. Man har lindriga obligatoriska åtaganden.

Sen när man bestämmer mängderna olja och gas så mäter man arean x tjocklek och man tar hänsyn till porositeten (hur mycket oljan kan sippra ut). Man tar också hänsyn till tryck och temperatur. När vi började arbeta, då sa Schlumberger till oss att det är 127 meters tjocklek på de oljebärande lagrena. Sedan gjorde vi en ny analys när vi gick ner i hålet och tittade och då fick vi se att det var 299 meter som potentiellt var kolvätebärande. Så alltså mer än dubbelt så mycket som vi initialt trodde, vilket gör oss ännu mer säkra på vår sak att här finns det betydande mängder olja och gas

Hur mycket olja och gas finns det? Jag nämnde tidigare dehär 134 miljoner faten alltså det som Schlumberger gav oss, men i samband med att vi gjorde en företrädesemission i februari i år så gjorde vi också en competent persons report, alltså en oberoende granskning utav storleken som ligger till grund och det är den ni finner här då (P90. P50, P10 bilden). Vi är inte riktigt överens gällande dessa kalkyler. Bland annat så sa dom att allt som finns på palezoikum, dvs allt som är lägre än 3 km ned, DET FINNS INTE, det är alldeles för osäkert (!) Redan nu och idag kan vi säga att när vi varit därnere och granskat, så ser vi att det finns betydande mängder gas. Redan i detta antagande så vet vi att dom hade fel (Jens verkar något sur J). Sedan har dom också då använt en väldigt låg utvinningsbarhet på oljan i sina kalkyler. I de grannliggande fälten så har vi idag nästan 30% utvinningsbarhet, så att dom använder väldigt låga antaganden, men strunt samma. Även om man utgår från dom här, vad skall vi säga, ganska låga antagandena, så ser vi att det finns en betydande uppsida i det här, så det finns betydande reserver. Det här är ändå så betydande mängder olja och gas så i det sämsta fallet så skall det finnas 134 mil,.o, åh..va ska jag säga..tr..tr..13.4 miljoner fat olja och 13.4 miljoner fat gas, det är alltså, och nu blir Jens avbruten: – Vi säljer fat i backen är helt klart bara en funktion av oljepriset, det finns en klar koppling till oljepriset, å just det, å hur stor är den här strukturen? Den är alltså 17 miljoner kvadratmeter eller 2500 fotbollsplaner stor, så strukturen är ganska stor. Hela licensblocket är 34 km2, det kanske inte låter så mycket men om man översätter det i fotbollsplaner så blir det ganska mycket.

Var är vi idag då?

Vi är nere på 4600 meter. Vi trodde att det skulle finnas 8 stycken kolvätebärande lager. Vi har hittat mellan 21-25 ungefär. Istället för att vi har sett 127 m (som utlovad tjocklek av Schlumberger) så har vi sett att det är nästan 300 m. Vi ser då i de palezoiska lagrena att vi har en väldigt hög mättnadsgrad av kolväten. Porositeten är fortfarande låg (det låter som att Jens tänker använda Jenkarnas moderna teknik omnämnd ovan), men ändå så finns mycket kolväten där på plats. Vi har börjat perforera, det är alltså när man går in i berggrunden och försöker sedan genom kemisk behandling och genom med tryckbehandling stimulera flöden och där har vi nått flöden på alla perforeringar vi har gjort (!!!) och vi har också fått ett spontant flöde utav gas. Vi håller på att förbereda den nya brunnen. För oss är förberedelserna väldigt viktig. Vi kan bara få ut utrustning från den 15e januari till den siste mars. Det är då marken fryser till is. Utrustningen skall räck hela året. Detta är tidspressat och vi har därför gjort stora investeringar inför den nya brunnen. Ocj som jag sa. Ett pressat tidsschema. Vi siktar på att starta själva exitrpocessen under Q3 och Q4 2015 (alltså redan efter sommmaren), alltså när vi skall sälja dethära då. Och under tiden gör vi färdigt återinträdet till den gamla brunnen. Vi försöker få reserver från den gamla brunnen, samtidigt som vi försöker få säkerhetsställa reserver från den nya brunnen. Om man tittar då: Vad är dethära värt? Vad är själva licensen värd? Jo, vi tittar på de närliggande transaktionerna. Om vi tar det indiska statliga oljebolaget ONGC som ah grannlicensen 2 mil bort så betalade dom 2.8 dollar per fat 2P reserv. Alliance oil då? Om vi bara skulle hitta gas då till exempel som ligger 400 km från oss, det är alltså inte granngården, men väldigt nära med Sibiriska mått mätt. Dom var beredda att betala 1.1 dollar per fat 2P reserv av gas. Om man tittar då så får vi en värderings-range utav 50 eh 4 (54?) miljoner dollar och 231 miljoner dollar. Det är vad den hära tillången kan vara värd potentiellt, förutsatt att vi når upp till dehära reserverna. Använder vi Geoprime / Schlumberger 134 miljoner fat, och dom sa också att det var 134 miljoner fat gas, då får vi ungefär 144 miljoner dollar, så vi ser en potentiellt v ä l d i g t (betonat) stor uppsida i det här projektet. Vi tittar nu på vad det skulle vara värt idag, bara som så, ja då brukar man värdera domhär C3 reserverna då till mellan 30 cent och en dollar per fat, så det ger oss en range kring vad det skulle vara värt idag kring mellan 30 och 100 miljoner dollar ( = 217 miljoner SEK till 723 miljoner SEK och IFOX börsvärde är idag 96 miljoner…)

Michail Malyarenko. Han har borrat ett femtiotal brunnar och aldrig borrat torrt (skrev om detta också på placera tidigare). Han har jobbat med Alexander Kokonoff i hela sin karriär, som har borrat många fler brunnar än vad Michail har gjort, men somsagt aldrig borrat torrt. Vi jobbar bra ihop och väldigt nära, när det gäller teamet här i sverige så är jag ensam anställd, resten av styrelsen sitter och fyller en rådgivande funktion, och hjälper mig lite då och då. Men huvudsakliga jobbet skall utföras där i ryssland och vi vill inte bygga upp någon stor ryggsäck.”

Orkar inte skriva mer ikväll. Om inte videon läggs upp så plitar jag ned resten så snart som möjligt.

Jo, jag äger som vanligt aktier i bolaget jag skriver om.

PS: Det kommer bli en nyemission till innan projekt exit med största sannolikhet. Helt ok för C.E.S.I. – speciellt på dessa nivåer!

Varma hälsningar, C.E.S.I.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s