Interfox Resources – Jens Bruno comments to C.E.S.I. (in Swedish)

Posted: 22 October, 2014 in Published Investment Calls
I icke redigerat format:
Hejsan,
 
Tack för att du hjälper till att sprida gospeln!
 
Nu till dina frågor: ”Jag kan inte se att du äger aktier i IFOX. Gör du inte det? Varför? Gör du det så undrar jag om jag kan hitta denna info. Är den offentlig?”
 
Jag en bonus baserad på en eventuell försäljning av fältet, alltså om jag faktiskt levererar resultat i form av rena pengar till aktieägarna. Rent skattemässigt skulle det också vara svårt att ordna ett annat incitamentsprogram för ledningen efter som kursen tidigare har varit ytterst låg och volaliteten mycket hög. Jag tycker personligen att resultatbundna bonusar är att föredra framför optionsprogram. Visst det kan vara svårt att formulera ett bra mål, men i fallet med IFOX vet vi ju exakt vart vi vill komma. Att jag, utöver det faktum att hela mitt uppehälle är beroende av Interfox Resources, skulle köpa in mig på marknaden i bolaget tycker jag är mycket att begära.
 
”Dessutom så undrar jag vad jordbruksföretaget hette som du startade i Ryssland. Hur gick det för aktieägarna i detta bolag? Önskar skriva lite om denna historia.”
 
Bolaget heter Grain Alliance, www.grainalliance.com . Aktieägarna är CA Fastigheter i Kalmar som ägs i sin tur av familjen Claesson. De investerade i april 2008, i september 2008 var bolaget konkursmässigt, jag anställdes november 2008. Min roll var precis som i IFOX att driva den lokala verksamheten framåt och kontrollera den ukrainska ledningen. Jag har två motton för mitt arbete: 1) All business is local – dvs det går inte att sitta och mysa i Stockholm utan man måste vara på plats så mycket som möjligt, tala språket och driva bolaget efter lokala förutsättningar. 2) What is not measured is not managed – man måste mäta allt. Att skapa  effektivitet utifrån benchmarks går inte, man måste veta hur det verkligen förhåller sig i bolaget.
 
I korthet kan man säga att det gick bra för aktieägarna i Grain Alliance. Under perioden 2009 – 2011 ökade omsättningen med 85%, EBITDA med 190% och nettovinsten med 303%. Under 2011 och 2012 låg EBITDA på runt 100 MSEK. Ett bra resultat. Räknar man på ränta på ränta justerade return on investment (CAGR) bara utifrån de rena vinster som bolaget genererade till ägarna och struntar i eventuell värdeökning i aktien, så motsvarar resultaten ungefär 20% årlig avkastning. Tyvärr var resultatet så bra att ägarna inte längre aktivt ville driva bolaget mot börsen, trots att bolaget nu lever upp till de strängaste formella krav som en börs kan ställa. Självklart är situationen lite svårare i Ukraina nu än när jag lämnade, men bolaget är fortfarande en pengamaskin. I internationella standards gick bolaget tyvärr back 2013, men enligt svenska standards gick man plus. Mycket av vinsterna från 2013 kommer i stället att dyka upp 2014. Det syns i q1 och q2 2014 som finns på hemsidan. Jag trivdes bra på GA och lämnade bolaget utan sura miner, men min styrka är inte att förvalta en kassako utan att utveckla bolag. Utöver Grain Alliance så startade jag även en välgörenhetsorganisation Village Development Fund www.rozvitoksela.org/en  – där Grain Alliance donerar 3.5 MSEK per år för att förbättra villkoren i de byar där bolaget bedriver verksamhet. I ett land som Ukraina där jordbruksbolag är skattebefriade måste ett anständigt bolag göra något mer än att förse folk med arbetstillfällen.
 
Pust – nu har jag skrutit så jag har blivit blå i ansiktet… Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor!
 
Hälsningar,
 
Jens

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s